Search
Text

Vilniaus regbio akademija kviečia įvairaus amžiaus vaikus žaisti regbį!

2vaikams baneris 2solidarumas baneris 2komandos narys 2isbandyk daugiau baneris 2baneris 981x262
Naujienos

2020-05-15 Nr.1„Vilniaus regbio akademijos“ vyrų komanda išvyko į sodybą, kad pabėgtų nuo miesto kasdienybės ir karantino. Išvykos tikslas buvo išbandyti išlikimo ir išgyvenimo žygį bei kitą dieną atlikti kelis fizinio pasiruošimo testus. Dauguma žaidėjų nežinojo, kur ir ką reikės daryti, nes jiems buvo pasakyta, kad pasiimtų daug drabužių, prausimosi priemones ir bus laikomi testai.

Atvykę į stovyklą visi apsistojo ir susipažino su vietove. Po valandos jau visi kartu pietavo ir ruošėsi keturių valandų žygiui. Prieš žygį visi žaidėjai buvo informuoti, kad apsirengtų prasčiausius drabužius, apsiautų prastus bet stiprius batus bei pasiimtų geriamo vandens. Treneris iš karto nuteikė dalyvius, kad teks pereiti sudėtingas vietoves, būsite iki kaklo 2020-05-15 Nr.2purvini ir šlapi, telefonus įdėsite į maišelius, teks keikti trenerį ir kitus, kas sugalvojo tokią nesąmonę ir t.t. Bet niekas neišsigando ir sutiko su visomis sąlygomis, su kuriomis teks susidurti, net visos panelės (žmonos ir panelės) buvo pasiryžusios eiti per sunkumus, nes ir joms buvo smalsu, norėjo patirtį tą „ekstrimą“.

Prieš išeidami į žygį padarėme komandinę nuotrauką ir pajudėjome link pirmos užduoties. Praėję kilometrą jau sutikome organizatorius ir pirmą iššūkį. Komanda rado krūvą LEGO kaladėlių ir jiems buvo pasakyta, kad jie turi nueiti 100 metrų prie žymos ir ten ras sukonstruotą regbininką, bet jo atsinešti negalės, jie turėjo apžiūrėti ir grįžti prie vietos bei sukonstruoti tokį patį regbininką. Pradžioje sunkiai sekėsi, nes norėjo greitai atlikti 2020-05-15 Nr.3užduotį, bet po to kapitonas suskirstė kiekvienam dalyviui užduotis ir jos buvo atliktos. Dalyviai pajudėjo toliau, bet nepastebėjo, kad vienas dalyvis atsiliko ir jam kažkas nutiko. Priėję prie antros užduoties pirmiausiai išgirdo klausimą: „Ar visi esate?“ Apsidairė ir pamatė, kad trūksta trenerio, kuris gulėjo už pusės kilometro ir laukė pagalbos. Keturi dalyviai grįžo atgal ir rado gulintį sužeistąjį, todėl paėmė ant rankų ir nunešė iki antros užduoties. Komanda suprato, kad visi turi eiti iš vien, nes teks grįžti atgal ir apsunkins bei prailgins sau žygį.

Priėję prie antros užduoties, jie rado pastatytą palapinę. Visiems dalyviams buvo pasakyta, kad reikės pernešti į kitą vietą palapinę ir jos neturės sugriauti, bet tai turės padaryti užrištomis akimis ir tik vienas dalyvis galės būti atrištomis akimis, bet jis kiekvienam 2020-05-15 Nr.5dalyviui turės sakyti, kur reikia eiti ir ką daryti. Jis susidūrė ir dar su viena užduotimi, nes reikėjo kalbėti keliomis kalbomis. Niekas jam negalėjo gerai padėti, nes jie nieko nematė ir negalėjo tiksliai padėti. Užduotis buvo atlikta ir visi pajudėjo į ilgesnį žygį, kur reikėjo pereiti daug sodybų, kurios buvo šalia ežero. Visi sutikti gyventojai žiūrėjo į mus nustebę, iš kur mūsų tiek daug atsirado ir ką mes čia toje vietovėje veikiame. Mes pasisveikindavome, palinkėdavome Dievo palaimos darbuose ir linksmai žygiavome toliau. Priėjome prie pirmos kliūties, ten jungėsi du ežerai ir buvo kanalas vandens, tad teko galvoti, kaip jį pereiti. Pirmas išbandė Mantas: jis su kitais dalyviais rado ploną rastą ir bandė jį greitai pereiti, bet prieš krantą krito į vandenį, o tuo metu pirmasis brido į vandenį Vidmantas ir 2020-05-15 Nr.6rodė pavyzdį, kad nereikia bijoti sunkumų ir drąsiai eiti per vandenį. Žinoma, kad jis nešėsi fotoaparatą ir telefoną, kad galėtų užfiksuoti visas kliūtis ir įspūdžius. Perėjęs kanalą pradėjo ne tik fiksuoti momentus, bet ir sutrukdyti lengvai dalyviams įveikti kanalą. Nubėgo prie rąsto ir sušuko, aš jums padėsiu palaikyti rastą, bet iš tikro jis rąstą pakėlė ir nutempė nuo kranto, kad dalyviai būtų privesti pereiti per vandenį ir taip sušlaptų. Ne visur spėdavo sutrukdyti, nes kai kurie jau buvo perėję vandenį ir padėjo kitiems. Didžiausias iššūkis teko tiems vyrams, kurie ėjo su savo žmonomis ir panelėmis, nes teko per klimpstantį dumblą pernešti savo antrąsias puses.

2020-05-15 Nr.14Krante liko paskutinis komandos (laivo) kapitonas, jis rūpinos visais, kad visi sėkmingai persikeltų į kitą kranto pusę. Kitoje pusėje žaidėjai jau paruošė kapitonui rąstą, kur jis galėjo pereiti ir nesušlapti vandens kanale. Vėl atskubėjo treneris ir pradėjo siūbuoti rąstą, kad ir jis turi tai pat sušlapti, kaip ir kiti dalyviai, bet pamatė, kad kapitonas greitai pasieks krantą, jis čiupo už rąsto galo ir patraukė jį į šoną, o tuo metu kapitonas neišlaikė pusiausvyros ir krito bei išsimaudė vandenyje. Visi dalyviai pasijuokė, pasidalino įspūdžiais ir toliau pajudėjo lik kitos užduoties.

2020-05-15 Nr.8Po gero kilometro sutikome vėl organizatorius. Komandai teko ant padarytų neštuvų nunešti sužeistąjį ir grįžti atgal. Su užduotim jie susitvarkė greitai ir skubėjo prie kitos, kurioje jie jau turėjo parodyti savo regbio sugebėjimus, iš 8 metrų pataikyti į lanko vidurį, o jei nepataikydavo, tai turėdavo vėl stoti į kolonos galą ir laukti vėl savo metimo. Kai visi atliko užduotį, jų laukė staigmena, jiems buvo ištrauktas gaivus gėrimas ir maistas (kumpis, duona, pomidorai ir grikių bei aviečių sveikuolių skanėstas).

Pasistiprinę žaidėjai pasuko link miško, kur jų laikė pelkė, teko bristi arba šokinėti nuo kupsto ant kupsto. Po gero kilometro kažkas iš priekinių dalyvių nusprendė pasukti link 2020-05-15 Nr.9sausumos ir išvengti tolimesnės ir sunkesnės pelkės, tad jiems teko daryti kelių kilometrų ratą. Po gero klaidžiojimo priėjome prie penktos užduoties, ten dalyvių laikė persikėlimas per platų griovį. Virve jie turėjo keltis į kitą krantą, pirmas pavyzdį parodė treneris Giorgijus, jis parodė, kaip tai reikia keltis virve, o kitas treneris Vidmantas parodė, kaip vėl reikia nebijoti ir bristi per šaltą vandenį. Visi žaidėjai norėjo išbandyti virvę, nors vėl nesisekė kapitonui, jis vienintelis krito į vandenį ir neišsilaikė ant virvės. Čia vėl virė komandinis darbas, vieni kėlė virvę į viršų, kad dalyviai nesušlaptų, kiti skandavo ir patarinėjo, o kas tiesiog linksmai juokės ir bandė sutrukdyti persikelti.

2020-05-15 Nr.10Visi dalyviai pajudėjo link šeštos ir paskutinės užduoties. Ten jų laukė įtemta virvė, bet čia jie jau turėjo pereiti kojomis per virvę ir su rankomis įsikibti į kitą virvę. Užduotis tikrai buvo nelengva, nes labai siūbavosi ir reikėjo susikoncentruoti į pusiausvyrą. Keli dalyviai (vyrukai) krito į vandenį ir taip išsimaudė šaltame vandenyje. Po gerų keturių valandų pasiekėme stovyklavietę, ten jų laukė ežeras, kur teko vėl lysti į šaltą vandenį ir pilnai nusiprausti. Vakare jau laukė vakarienė, Diana paruošė taip skaniai, kad puodai buvo greitai ištuštinti ir teko prisidurti kitais produktai, kurie tai pat buvo paruošti bei skaniai suvalgyti. Visos stovyklos metu ant stalo stovėjo karšta arbata ir saldumynai, kur bet kada 2020-05-15 Nr.11dalyviai galėjo ateiti ir vaišintis vaisiais ir kitais gardėsiais. Po trupučio poilsio laukė pirtis, sūkurinė vonia ir ežeras. Gerokai sutemus visi dalyviai susirinko prie laužo ir dalinosi žygio įspūdžiais. Dauguma tai buvo pirmas kartas ir pasidžiaugė žygiu, nors jie iš pradžių labai bijojo, nes treneris juos nuteikė baisiausiam, bet liko patenkinti ir jau galvojo apie kitą žygį. Kas sušalo, tai ėjo miegoti, o kas dar pratęsė stalo žaidimus žaisti.

Anksti ryte Vidmantas atsikėlė ir pradėjo ruošti pusryčius: kepti blynus, virti kiaušinius, kepti kiaušinienę. Prie jo prisijungė ir kiti dalyviai, kurie padėjo ruošti pusryčius, kas lupti ir virti dešreles, o kas paruošti sumuštinius bei arbatos. Po pusryčių buvo laisvas laikas, kas ėjo mėtyti į krepšinį kamuolį, kas žvejoti, o kas tiesiog pasideginti prieš saulutę.

2020-05-15 Nr.13Atėjo metas testams, kur komandai teko bėgti 1 km ir 3 km., po to per dvi minutes reikėjo padaryti kuo daugiau atsispaudimų. Bėgimas nebuvo lengvas, nes kaitino saulutė ir buvo karšta, plius buvo nelygus kelias, kur buvo kalnai ir pakalnės bei kai kuriose vietose smėlėta, kur klimpo kojos. Komandos žaidėjai su testais susitvarkė, kai kam ir buvo sunku, bei sukandę dantis tai atliko ir suprato, kad tam reikia tiesiog ruoštis. Po testų komanda ėjo į ežerą maudytis ir šokinėti nuo tiltelio. Po to ruošėsi pietum, kas spaudė sultys, kas tiesiog deginosi ar žvejojo. Ne užilgo visi buvo pakviesti pietums. Po pietų laukė su keturračiu pasivažinėjimas, kas turėjo teises, tai sėdo prie vairo, o kas neturėjo sėdėjo įsikibę už nugaros. Kiti kol laukė savo eilės, tai pasijungė kolonėlę ir padarė diskoteką bei linksmai šoko. Po truputį pradėjome ruoštis grįžimui į Vilnių, nes artėjo vakaras ir norėjosi grįžti 2020-05-15 Nr.7namo prie šviesos. Visi dalyviai buvo išvargę, nes automobiliuose visi iškrito kaip lapai ir miegojo iki pat Vilniaus. Norime padėkoti visoms žmonoms ir panelėms, kad padėjo ruošti skanų maistą, tvarkė aplinką ir drąsiai dalyvavo žygyje, žaidėjams už dalyvavimą ir testų laikymą, o treneriams už puikią atmosferą ir sudarytas geras sąlygas.

Atsiliepimai iš tų žaidėjų, kurie neturėjo galimybių prisijungti prie komandos dalyvavimo, tai jie stebėjo tiesiogines transliacijas, video ir foto nuotraukas.

Domantas Alenskas: Labai įdomiai atrodė visos rungtys, labai smagu buvo matyti, visi kaip viena didelė šeima žygiavo.

Tomas Kušlevič: Man pasirodė, kad išvyka yra puiki proga dar labiau pažinti vienas kitą ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Komanda atrodė tikrai vieninga!

2020-05-15 Nr.15Povilas Čabaniukas: Visų pirmą tikrai apmaudu, jog nepavyko būti kartu. Džiaugiuosi Vidmanto iniciatyva organizuojant vyrų komandos fizinio parengtumo testus su laisvalaikio praleidimu ne tik žaidėjams, bet ir jų antroms pusėms. Labai smagu, jog laisvalaikio užsiėmimai buvo transliuojami „live“ transliacija ir žaidėjai, kurie negalėjo sudalyvauti, galėjo viską stebėti gyvai ir pavydėti. O pavydėti tikrai buvo ko – puiki kompanija, sodyba ant ežero kranto, keturračiai, žvejyba, įvairus žaidimai, pramogos ir netgi žygis su persikėlimu per upę. Buvau tai daręs kariuomenėje, todėl žinau, kaip tai yra smagu. Manau, kiekvienam žaidėjui toks laiko praleidimas tikrai patiko ir įkvėpė bei motyvavo ruoštis artėjančiam regbio sezonui.

2020-05-15 Nr.16Julius Melnikas: išvyka į sodybą per nuotraukų/video perspektyvą buvo kupina teigiamų emocijų. Visų pirma, šnekant apie pirmosios dienos tikslą – žygį, atsiskleidė daug įdomių užduočių, kurios galėjo leisti žaidėjams save realizuoti per įvairias tiek mąstymo, tiek technikos sferas. Kitas žygio momentas – perėjimą per upelį į kitą krantą.  Galima tai vadinti turbūt pačia įdomiausia rungtimi iš visų, nes pastebėjus kaip vienas kitam padeda pereiti sunkumą, pasirodo, ir komandos dvasia, kurią turim formuoti kaip įmanoma vis labiau ir stabiliau. Šnekant apie testus: leido treneriams patikrinti karantino metu palaikomą formą individualiamos treniruotėmis ir leisti įsitikinti, kad VRA žaidėjai ruošiasi stabiliai ir auga tiek fiziškai, tiek psichologiškai laukdami pirmųjų oficialių varžybų. Iš mano perspektyvos galiu pasisakyti, kad stebėti visą laisvalaikį per socialinius tinklus buvo sietina taip pat su teigiamomis emocijomis ir tikiuosi, kad greitu metu pavyks išvykti ir man su komanda į panašią išvyką, nes tik taip mes statom komandą stipresnę ir ryžtingesnę.

Daugiau video Nr.1, Nr.2 ir foto

2020-05-02 Nr.1
Kiekvieną dieną su šeima žiūrime LRT laidą “Kas ir Kodėl?”. Didžiausias šios laidos gerbėjas yra mano brolis Dautaras, kuris, kaip vėliau sužinojau, užregistravo mane į šį žaidimą. Gavęs skambutį iš LRT filmavimo komandos iškart priėmiau jų kvietimą. Filmavimo dieną jautėsi jaudulys, kad dėl kamerų ir didelio apšvietimo daroma įtampa pakiš koją atsakyti net ir į lengviausius klausimus. Prieš pat filmavimą susipažinęs su dalyviais sužinojau, kad būsiu jauniausias iš jų. Kaip jauniausias dalyvis tikėjaus, kad iškrisiu pirmame rate, vien dėl vyresnių žaidėjų didesnės patirties ir žinių. Pirma kova vyko taškas į tašką, tačiau...
Skaityti daugiau...
2020-03-26 M.Jurevičius-6
Matui Jurevičiui tik devyniolika, bet jis jau įsitvirtino antrame pagal pajėgumą Anglijos regbio čempionate (RFU Championship) „London Scottish“ komandoje ir neslepia, kad dairosi aukščiau. Kol kas planus jaukia koronavirusas, tačiau antroje linijoje žaidžiantis vaikinas treniruojasi kaip išgalintis ir drąsiai žvelgia į priekį. Matas regbio kamuolį pradėjo gainioti būdamas aštuonerių. Jau nuo mažens trenerius stebino geru žaidimu gynyboje ir greitai išmokta technika stabdyti varžovus. Bebaimis, aukštas ir stiprus šluodavo iš kelio varžovus ir keldavo siaubą aikštėje. Namuose su tėvu stebinančiu užsidegimu ir visiškai neragindamas darydavo fizinius...
Skaityti daugiau...
2020-03-07 Nr.3
Įspūdžiais iš kelionės dalinasi Tomas Grigaitis ir Artūras Miežys Kelionė buvo nuostabi jau nuo pat pradžių. Lėktuve į Londoną buvo aptiktas žmogus su COVID-19 simptomais, todėl teko laukti ten lėktuve su nežinia, ar mus išvis įleis į Londoną ir ar mes galėsime pažiūrėti tas nuostabias regbio rungtynes. Galiausiai viskas išsisprendė, atvažiavome į viešbutį ir ruošiamės rungtynių dienai. Jau nuo pat ryto rinkosi sirgaliai, kurie tiesiog troško savo komandos pergalės. Metro, traukiniai pilnut pilnutėliai! Visi kalba, dainuoja dainas – pasakiška atmosfera. Atvažiavę į galutinę stotelę ėjome link „Twickenham“  stadiono su visa banda žmonių,...
Skaityti daugiau...
2020-02-22 Nr.11
Vasario 22 d., Kaune, Nacionalinės futbolo akademijos stadione, vyko 32-asis tarptautinis regbio turnyras – Nepriklausomybės taurei laimėti. Turnyre dalyvavo keturios komandos: Šiaulių „Baltrex-Šiauliai“, Rygos „Garkalne-Livonia“ (Latvija), Vilniaus regbio akademija „VRA-Tomosta“ ir Kauno „Ąžuolas“. Pirmąsias rungtynes Vilniaus „VRA-Tomosta“ susitiko su Kauno „Ąžuolo“ komanda, pusfinalyje „VRA-Tomosta“ komanda po dramatiškos kovos, rezultatu 15:10, įveikė „Ąžuolo“ komandą. Antrąsias rungtynes „VRA-Tomosta“ žaidė su Šiaulių „Baltrex“ komanda. Finale „Baltrex-Šiauliai“ komanda pranoko „VRA-Tomosta“ vyrų komandą, kova...
Skaityti daugiau...
2020-02-08 Nr.12
Praėjusį savaitgalį Dubline vyko antrasis prestižinio „Šešių nacijų“ regbio turnyro turas. Visiems regbio aistruoliams turnyras padovanojo daug gražių akimirkų. Pergales iškovojo ir tarp lyderių, po dviejų turų, yra Airijos ir Prancūzijos komandos. „Vilniaus regbio akademijos“ atstovai nepraleido šių varžybų. Į Airiją vyko Akademijos direktorius Laurynas Vaičiūnas, valdybos narys Tomas Vaičiūnas bei du sportininkai, Domantas Stravinskas ir Gytis Pečiul, kuriems už atsakingą požiūrį į treniruotes bei varžybas įteikti bilietai į varžybas. Sirgaliai grįžo pilni įspūdžių, kuriais dalijasi su VRA ir regbio gerbėjais. Laurynas Vaičiūnas...
Skaityti daugiau...
2020-02-08 Paplūdimio regbis-1
Sausio 8 d., Vilniuje, Smėlio arenoje, vyko 2020 m. Lietuvos žiemos paplūdimio regbio čempionatas. Čempionate dalyvauja keturiolika komandų: Šiaulių „Baltrex-Šiauliai“, Šiaulių „Vairas-Kalvis-Jupoja“, Šiaulių „Šiauliai“, Šiaulių „Baltrex-ŠPRC“, Šiaulių „Vairas-Citma“, Kauno „Ąžuolas“, Vilniaus „VRA-Tomosta“, Vilniaus „SM Tauras-VRA“, Vilniaus „Geležinis vilkas“, Vilniaus „Geležinis-vilkas-2“, Panevėžio „Klevas-PRS“, „Klaipėdos kovas“, Minsko „Harugva“, Plungės „Perkūnas“. Į varžybas treneris V. Valys vyko su dviem komandomis: „VRA-Tomosta“, „SM Tauras-VRA“. Visos komandos buvo suskirstytos į du...
Skaityti daugiau...
2020-02-11 Nr.1
Rankinis ir regbis - tai ko gero vieni labiausiai emocionaliausių kontaktinių sportinių žaidimų. Čia susiduria viskas: jėga, greitis, ištvermė, koordinacija, emocijos, sportinis pyktis ir, aišku, komandinis darbas. Skirtumas tarp šių sporto šakų - rankinyje kamuolio perdavimas vyksta į įvairias puses, o regbyje - tik atgal. Iš kiekvienos sporto šakos pasiimti galima daug. Dėkojame regbio treneriui Vidmantui ir Vilniaus regbio akademijai už mūsų komandos gerų emocijų baterijų pakrovimą. Šiandien mūsų rankininkai pasimatavo regbio kamuolius, o regbininkai - rankinio. Žiūrėti video ir...
Skaityti daugiau...
2020-02-06 Nr.1
Vasario 6 dienos rytą didelis būrys, linksmai nusiteikusių vaikų iš Žolyno, Gilės ir Antakalnio globos namų, susirinko į autobusą, kuris pajudėjo link Druskininkų. Nuvykus, visi vaikai ir lydintys asmenys buvo apgyvendinti UAB „Mineraliniai apartamentai“. Labai jaukūs, erdvūs ir puikiai įrengti apartamentai pasitiko svečius, visi įsikūrė kambariuose. Vėliau, papietavus, vaikai vyko į Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centrą AQUA. Vaikai vandens procedūromis, pirtimis ir vandens čiuožyklomis bei sūkurinėmis pramogomis džiaugėsi 4 valandas. Po smagių vandens pramogų visi grįžo į viešbutį, kur laukė skani vakarienė. Vėliau vaikai ėjo žaisti...
Skaityti daugiau...
Regbio TAG šventės dalyviai
VRA TAG šventės dalyviai Vasario 2 d. VŠĮ „Vilniaus regbio akademija“ treneriai organizavo linksmą ir žaismingą popietę „Regbio TAG“. Šventėje susirinko nemažas būrys regbio aistruolių – vaikai, jaunimas, tėveliai. Į šventę susirinko visos regbio akademijos komandos, treneris suskirstė komandas ir paskelbė regbio Tag varžybų pradžią. Šventės atidarymas prasidėjo pagalvių mūšiu, regbio akademijos komandos varžėsi tarpusavyje. Prie rungties prisijungė ir tėveliai, kurie ir laimėjo šią rungtį. Po pagalvių mūšio vyko Tag regbio varžybos, pirmieji susitiko jauniausieji regbininkai, varžybos tarp mažųjų baigėsi lygiosiomis. Vėliau...
Skaityti daugiau...
2020-01-24 Nr.5
Sausio 23 d., Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre bei tiesioginiame LNK televizijos eteryje vyko metų apdovanojimai „Žmonės 2020”, kuriuose buvo pagerbti ir apdovanoti žmonės už savo didžiausius nuopelnus 2019 metais. Žmonės apdovanoti už savo darbus ir pasiekimus, apdovanotieji – labiausiai nusipelnę mokslo, verslo, kultūros, sporto ir muzikos srityse. Paskelbus metų sportininką, vyko muzikinis intarpas, kurio metu dainininkė Monika Liu su šokėjais atliko muzikinį kūrinį. Dainos antroje dalyje pasirodė „Vilniaus regbio akademijos“ sportininkai: Tomas Grigaitis, Danas Karapetjanas, Mantas Butkevičius, Dominykas Petrovas, Gytis Pečiul, Aleksas...
Skaityti daugiau...
Savaitės geriausi žaidėjai
Artimiausios rungtynės
VRA-Tomosta - Baltrex-PRC
2019.09.01 d. 14:00 val.
LRF TAURĖS nugalėtojai

LRF TAURĖS nugalėtojai

Rugsėjo 1 d., sekmadienį, 14:00 val. Vingio parko regbio stadione (M.K. Čiurlionio g. 112, Vilnius) vyks Lietuvos vyrų regbio-15 čempionato rungtynės.
Susitinka: Vilniaus „VRA-Tomosta“ – Šiaulių „Baltrex-PRC“.

Rungtynių metu bus organizuojamas konkursas, kurio metu bus galima laimėti elektrinį paspirtuką, bei kelis VRA prizus. Norint dalyvauti konkurse, per varžybas reikia būti su VRA atributika arba plakatu, palaikančiu VRA komandą. Laimės tie, kurie atspės varžybų rezultatą, o jei niekas neatspės tikslaus rezultato, tai laimėtojais bus paskelbti tie, kurie atspės artimiausią rezultatą.

VRA-Tomosta - Geležinis vilkas
2019.05.25 d., 14:00 val.

Gegužės 25 d., šeštadienį, 14:00 val. Vingio parke, regbio stadione (adresas: M. K. Čiurlionio g. 112, Vilnius) vyks Lietuvos vyrų regbio taurės čempionato antrosios rungtynės.

2019-05-18 Nr.1

Susitinka: VILNIAUS REGBIO AKADEMIJA-TOMOSTA – Vilniaus „Geležinis vilkas“

Šeštadienį visi renkamės iki rungtynių likus pusantros valandos(12:30 val.). Rungtynių pradžia 14:00 val.

SM "Tauras-VRA" - Visos Lietuvos komandos
2019.05.22 d., 11:00 val.

Jaunučių gim. 2005-2006 m. R7 pirmenybės, I turas.

Šiaulių Zoknių regbio stadione (adresas: Pročiūnų g. 3, Šiauliai)

VRA-Tomosta - Kauno „Ąžuolas“
2019.05.18 d., 14:00 val.

Gegužės 18 d., šeštadienį, 14:00 val. Vingio parke, regbio stadione (adresas: M. K. Čiurlionio g. 112, Vilnius) vyks Lietuvos vyrų regbio taurės čempionato pirmosios rungtynės ir sezono atidarymas.

Susitinka: VILNIAUS REGBIO AKADEMIJA-TOMOSTA – Kauno „Ąžuolas“

Jaunių 2002-2003 Kaune - Visos Lietuvos komandos
2019.03.17 d., nuo 9:30 val.

Lietuvos regbio federacija organizuoja regbio R12 turnyrą (2019 m. Lietuvos regbis-12 „Enerstenos“ taurė), kuris vyks kovo 17 d. (sekmadienį). Dalyvauja jaunimas gim. 2002-2004 m.

2018-04-12 Nr.33

Išvykstame nuo IKI parduotuvės – stovėjimo aikštelės. Adresas: Fabijoniškių g. 2a, Vilnius. P.S. Išvykimo laikas: 8:00 val., prašome nevėluoti, turėti su savimi vidaus aprangą(dirbtinės dangos avalynę). Turnyras vyks kovo 17 d. (sekmadienį), nuo 9:30 val.
Adresas: Aukštaičių g. 51, LT-44158 Kaunas (Nacionalinės futbolo akademijos patalpose).

Savaitgalio rezultatai
Enerstenos Jaunučių A turnyras
III vieta
SM "Tauras-VRA"
Vilniaus VRA-Tomosta
69 - 18 (28-7)
Šiaulių PRC

Gegužės 12 d., šeštadienį, 14:00 val., Vingio parke, regbio stadione (adresas: M. K. Čiurlionio g. 112, Vilnius) vyko Lietuvos vyrų regbio-15 taurės Pietų konferencijos čempionato pirmosios rungtynės.

Susitiko: VILNIAUS REGBIO AKADEMIJA-TOMOSTA 69-18 (28-7) Šiaulių „PRC“, vilniečių pergalė.

 2018-05-12 Nr.1

Lukas Damulis buvo pripažintas VRA geriausiu rungtynių žaidėju. Sveikinimai!

VRA-Tomosta
07 - 42 (7-19)
Tauro- Brum brum

2016 m. Lietuvos atviras vyrų regbio R-15 čempionatas.

Spalio 15 d., šeštadienį, 14:00 val., Jonavos Neries stadione (adresas: Taurostos g. 14, Jonava) vyko Lietuvos atviras vyrų regbio R-15 čempionato ketvirtosios rungtynės.

Susitiko: VILNIAUS REGBIO AKADEMIJA-TOMOSTA 7:42 (7:19) Kauno „Tauro- Brum brum“, vilniečių pergalė.

2016-10-15-nr-11

 

Augustinas Terleckas buvo pripažintas VRA geriausiu rungtynių žaidėju. Sveikinimai!

Regbio turnyras Ukrainoje
Jaunučiai B III-vietą, vaikai IIIV-vietą
Jaunučiai B ir vaikai

Spalio 14-15 dienomis Kijeve vyko Prancūzijos ambasadoriaus taurės regbio turnyras, į kurį vyko ir mūsų regbio akademijos auklėtiniai – 22 vaikai, sudarančių jaunesniųjų ir vyresniųjų komandas. Tarp jų – Antakalnio, Žolyno, Gilės ir Minties socialinės vaikų globos namų auklėtiniai.

2016-10-15-nr-1

Jaunučiai B iškovojo III-vietą, vaikai IIIV-vietą.

Už nuostabią kelionę vaikai dėkoja visiems padėjusiems, parėmusiems. Be puikių žmonių pagalbos vaikams iš globos namų ši kelionė nebūtų buvusi įmanoma.

Nuoširdus ir didelis AČIŪ.

SM „Tauras-VRA“
24 - 00 (5-0)
Šiaulių „Klevas-Ellme Messer Gaas”

Lietuvos jaunių gimusių 1999-2000 metais regbio pirmenybių finale SM „Tauras-VRA“ komanda nugalėjo Šiaulių „Klevas-Ellme Messer Gaas” 24-0 (5-0) ir tapo šalies čempionais.

2016-10-09-nr-44

Partneriai
 • InterLux Travel logo 3
 • 2019-07-14 Achema-4
 • Vilniaus miesto savivaldybė
 • 2019-01-28 sveikas-miestas-tik-logo OK
 • 2018-09-20 Maisto bankas logo JPG - mazas
 • baltas
 • versliukai-on-red
 • 2015-11-23 Ponas Balionas
 • 2014-09-22 Gintarine vaistine-1
 • 2014-08-22 Logo_LT - Kopija
 • zalgiris
 • vilniausalus
 • alltime
 • muscieshop
 • puskupusku
 • musuLOGO
 • Petro ofsetas
 • Vandens greziniai1
 • 2012-05-05 logo_Gelmita
 • Hermis logo
 • GERNESYS.LT1
 • destra1
 • 2019-02-26 Finansinis sprendimas (LOGO) - vidutine
Draugai
 • MRU_logotipas_spalvotas
 • 2013-11-18 Antakalnio globos namai
 • 2013-11-18 Minties globos namai
 • Zolyno namai-3
 • 2015-01-31 Giles globos namai-4