Dieninė vaikų stovykla „Vasarok su VRA“
Regbio akademija dieninės vaikų vasaros stovyklos veiklas vykdė Vingio parko regbio stadione

Regbio akademija dieninės vaikų vasaros stovyklos veiklas vykdė Vingio parko regbio stadione

Viešoji įstaiga „Vilniaus regbio akademija“ liepos 19-30 d organizavo dieninę vaikų vasaros poilsio stovyklą, kurią dalinai finansavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Regbio akademija dieninės vaikų vasaros stovyklos veiklas vykdė Vingio parko regbio stadione.

Vaikų kasdien laukė nauji iššūkiai, smagios veiklos ir nuotykiai. Kiekvienas rytas prasidėdavo rytine mankšta, o vėliau stovyklautojų laukdavo vis kitokios veiklos. Buvo organizuojamos sportinės, kultūrinės-pažintinės, gamtamokslinės, muzikinės, kūrybiškumo, matematinės veiklos. Veiklos, skirtos kalbos, socialinių-emocinių kompetencijų ugdymui.

Pirmą stovyklos pusdienį vaikai sukūrė plakatą, pasiskirstė komandomis. Vaikus nuo ryto aplankė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus specialistai, kurie pravedė prevencinę paskaitą „Gaisrų pavojus ir

Vaikus nuo ryto aplankė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus specialistai

Vaikus nuo ryto aplankė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus specialistai

pasekmės“. Po pietų vaikams buvo organizuojamos įvairios sporto estafetės. Vaikai aplankė Energetikos ir technikos muziejų, kur lydimi gido susipažino su visomis muziejaus ekspozicijomis. Matė Vilniaus miesto elektrinės įrenginius ir susipažino su šimtamete istorija bei elektros gaminimo principais. Aplankė ekspozicijas „Energetika“, „Pagaminta Vilniuje“, „Vilniaus pramonė“. Ekskursijos pabaigoje vaikų laukė interaktyvios technikos mokslo ekspozicijos. Vaikai lankėsi ir Lietuvos istoriją menančius ir Lietuvos paveldą pasakojančius muziejus. Lankėsi V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje, kur turėjo įdomią edukacija „Atrask patarles iš naujo“ bei tuo pačiu metu aplankė  V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinį butą-muziejų. M. ir J. Šlapelių name-muziejuje vaikus pasitiko gidė ir pravedė ekskursiją „Ar pažįsti žmones, kūrusius Lietuvos valstybę?“.

„Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas“

„Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas“

Edukacijų metu vaikai įgijo naujas patirtis, buvo skatinami pozityvaus elgesio ir mąstymo pokyčiai į aplinką, pagalbą vieni kitiems, savianalizė, siekiami asmeniniai rezultatai visapusiškam tobulėjimui. Vaikams vieniems kitus padėjo pažinti Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Olga Gerviatovič, kuri pravedė paskaitą ir praktinį užsiėmimą „Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas“.

Vaikai, stovyklos metu įveikė mokymosi kompetencijų spragas, kartu gerindami sportinius, matematinius, kalbinius ir gamtamokslius gebėjimus. Buvo organizuojamos dvi išvykos ekskursijos. Pirmosios ekskursijos metu vaikai lankėsi Trakuose. Vaikus pasitiko gidas, pravedė ekskursiją po Trakų pilį, aplankė visas ekspozicijas, istoriją

Stovyklos dalyviai atsigaivindavo baseine

Stovyklos dalyviai atsigaivindavo baseine

menančias menes. Vėliau stovyklautojai turėjo edukaciją „Viduramžių karyba“. Užsiėmimai vyko Trakų Salos pilies gynybinėje vartų bokšto pastogėje įrengtoje edukacinėje klasėje. Užsiėmimo dalyviai susipažino su  XII–XV a. Lietuvos bei Vakarų Europos karyba, pagrindinėmis to laikotarpio kariuomenės rūšimis, ginkluote, kovos taktika. Stovyklautojai netgi galėjo pasimatuoti šarvus, įvairius šalmus, žieduotį, įvairius viduramžių ginklus: kalavijus, kardus, arbaletus, strėles. Tą pačią dieną vaikai lankėsi Lepelionių piliakalnį, Velnio duobę Aukštadvaryje.

Antroji išvyka vaikų laukė į Kernavę. Kur ne tik aplankė istorinę vietą, bet vaikams buvo suorganizuotos ir sportinės estafetės ištvermei. Vėliau lankėsi Akmens skulptūrų parką „Vilnoja“, Sudervės kaimelyje. Šiuo metu skulptūrų parke eksponuojama virš 70

Stovyklos dalyviai apsilankė ir vandens batutų parke

Stovyklos dalyviai apsilankė ir vandens batutų parke

monumentalių granito skulptūrų. Smagi pramoga laukė pakeliui namo, nes karštą dieną stovyklos vadovai nusprendė atsigaivinti ir aplankyti vandens batutų parką, vaikams vandens parkas po atviru dangumi paliko didelį įspūdį, nors ne visi drįso išbadyti vandens pramogas.

Vaikams svarbus dėmesys ir dinamiškos veiklos. Tikrai jautėsi, kad vaikai nors ir nuvargę, bet daugiau įspūdžių vakare pasakodavo po išvykų į muziejus, ekskursijas ar stadione organizuojamų prevencinių paskaitų. Kiekvienam suaugusiam žmogui reikalingas dėmesys, o vaikui dėmesio reikia dvigubai daugiau nei suaugusiam – tai būtinybė. Labai džiugu, kad prie stovyklos prisijungė savanoriai Dima ir Danas, kurie yra jauni, energini vaikinai. Jie stovyklautojams buvo autoritetas, nes buvo kaip vyresnieji draugai. O draugystė, tikimės, kad bus ilgalaikė.